Yêu cầu không chủ quan trong phòng chống bão số 10

Yêu cầu không chủ quan trong phòng chống bão số 10

 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu không chủ quan trong phòng chống bão số 10

Bình luận