Ý của Bùi Thanh Hiếu là không xử lý cán bộ vi phạm mới là “vì dân”?

Ý của Bùi Thanh Hiếu là không xử lý cán bộ vi phạm mới là “vì dân”?

Tái cơ cấu ngành công an, loại cán bộ sai phạm ra khỏi lực lượng đó là việc mà rất nhiều người dân ủng hộ nhưng những thành phần có tư tưởng chống phá đất nước không thích điều đó. Đặc biệt là khi hai thứ trưởng công an bị khởi tố và Vũ “Nhôm” hầu tòa, những kẻ cơ hội chính trị lại giở trò, buông lời mỉa mai, công kích.

Bình luận