Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc phản động

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc phản động

Trong bối cảnh thế giới được đánh giá là diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc khoa học công nghệ lần thứ 4 thì sự chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị đối với Đảng và Nhà nước ta càng điên cuồng, quyết liệt, đặc biệt là qua Internet và mạng xã hội.

Bình luận