Xử lý nghiêm cán bộ để 'mất' hồ sơ gốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Xử lý nghiêm cán bộ để 'mất' hồ sơ gốc bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Hoàng Kỳ cho biết sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo, cán bộ Sở Xây dựng để "mất" hồ sơ gốc của bà Trần Vũ Quỳnh Anh.

Bình luận