Xe bọc thép xuất quân bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Xe bọc thép xuất quân bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Công an Hà Nội huy động xe bọc thép, xe chuyên dụng và hàng nghìn cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều.

 

Bình luận