Vợ cựu lính Nhật chia sẻ mong mỏi trong cuộc gặp với Nhật hoàng

Vợ cựu lính Nhật chia sẻ mong mỏi trong cuộc gặp với Nhật hoàng

Trong cuộc gặp với Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản hôm nay tại Hà Nội, vợ cựu binh lính Nhật mong muốn quan hệ hòa bình Việt - Nhật sẽ thúc đẩy phồn vinh và no ấm.

Bình luận