VinSmart sắp xuất khẩu điện thoại 5G sang thị trường Mỹ

VinSmart sắp xuất khẩu điện thoại 5G sang thị trường Mỹ

Ngày 2 tháng 12 năm 2020 VinSmart – đang có kế hoạch mang các sản phẩm sử dụng công nghệ dẫn đầu, trong đó có Vsmart Aris Pro – một trong những chiếc điện thoại có màn hình vô khuyết đầu tiên trên thế giới, do Việt Nam sản xuất đến thị trường Mỹ.

Bình luận