VINFAST - Kỳ tích VIệt Nam

VINFAST - Kỳ tích VIệt Nam

"Có những người đã rời quê hương sang Việt Nam để làm những điều không thể..."

Với 21 tháng xây dựng và hoàn thiện – Nhà máy ô tô VinFast đã đạt kỷ lục thế giới về tiến độ; đồng thời đưa công nghiệp ô tô Việt tiến lên nấc thang mới: tự chủ sản xuất và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu dưới thương hiệu Việt - VinFast. 

Bình luận