VinBus và bài tham luận hay nhất

VinBus và bài tham luận hay nhất

Cuộc tranh luận cấm hay không cấm xe máy sẽ vẫn còn tiếp tục giằng dai, tưởng như không có hồi kết. Nhưng, khi mà Vingroup tuyên bố nhảy vào lĩnh vực này, với cam kết 3000 xe bus được triển khai tại các thành phố lớn trong tháng 3/2020, thì lời giải cho sự loay hoay giao thông đô thị đã có.

Bình luận