Việt Nam xử lý thi hài nhiễm Covid-19 như thế nào?

Việt Nam xử lý thi hài nhiễm Covid-19 như thế nào?

Bộ Y tế  quy định việc xử xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do COVID-19 sẽ được phun dung dịch khử khuẩn chứa Clo, vải liệm quấn thi thể cũng được tẩm dung dịch khử khuẩn trước khi sử dụng.

Bình luận