Việt Nam tham gia "định hình một thế giới" kết nối cùng G20

Việt Nam tham gia "định hình một thế giới" kết nối cùng G20

Việt Nam tham gia “Định hình một thế giới kết nối” cùng G20

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thành phố Hamburg, Đức, trong hai ngày 7 và 8/7 diễn ra trong bối cảnh những diễn biến phức tạp trên thế giới cùng những bước điều chỉnh chính sách của một số nước trong thời gian qua đang đặt ra nhiều thách thức to lớn, đòi hỏi các nước phải thể hiện trách nhiệm của mình trong xử lý các vấn đề chung.

Bình luận