VIỆT NAM LÀ MINH CHỨNG CHO THẤY MỘT QUỐC GIA VỚI NGUỒN LỰC HẠN CHẾ NHƯNG CÓ THỂ GIẢI QUYẾT ĐẠI DỊCH COVID-19 TỐT NHƯ THẾ NÀO

Làm thế nào để một quốc gia với nguồn lực hạn chế có thể đối mặt với một đại dịch toàn cầu - thứ đã làm quá tải hệ thống y tế của nhiều nước phát triển trên thế giới?

Bình luận