Video tên lửa đạn đạo Iran rời bệ phóng nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Iraq.

Đã bắt đầu có một số video ghi lại hình ảnh tên lửa đạn đạo Iran rời bệ phóng nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Iraq được công bố trên mạng xã hội.

Bình luận