Video quảng cáo trên Youtube vi phạm luật: Trách nhiệm thuộc về ai?

Video quảng cáo trên Youtube vi phạm luật: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trên Youtube, nhiều video đang vi phạm Luật quảng cáo tại Việt Nam. Vậy trách nhiệm thuộc về ai, về DN Việt Nam, về công ty quảng cáo trung gian hay chính Youtube?

Bình luận