Video ông Tập Cận Bình ho nhiều lần khi phát biểu

Video ông Tập Cận Bình ho nhiều lần khi phát biểu

Theo nhật báo Apple của Hong Kong, trong nửa đầu bài phát biểu, ông Tập nói với tốc độ chậm. Nửa phần còn lại, ông thường ngưng lại để uống nước và ho liên tục.

 

Bình luận