Vice: Việt Nam, quốc gia duy nhất không chờ vaccine vẫn chiến thắng Covid\

Vice: Việt Nam, quốc gia duy nhất không chờ vaccine vẫn chiến thắng Covid\

Trang Vice, một trang báo chuyên về kinh tế xã hội của Mỹ vừa qua đã có bài viết với tiêu đề: “Covid Vaccine Trial Successes Lifted Hopes Globally. Here’s Why Vietnam Barely Blinked”, để nói lên nhận định rằng, trong khi hầu hết các quốc gia coi vaccine là “viên đạn bạc” chống Covid-19, Việt Nam lại hoàn toàn có thể “thoải mái” hơn nhờ những biện pháp chống dịch hiệu quả khác đã có từ trước.

Bình luận