Vấn nạn học đường – Trách nhiệm đâu chỉ của riêng ngành Giáo dục

Vấn nạn học đường – Trách nhiệm đâu chỉ của riêng ngành Giáo dục

Tất cả chúng ta, từ người quyền cao chức trọng cho đến người dân, không chỉ riêng người của ngành giáo dục, đều phải có phần trách nhiệm với cái “nền giáo dục” này. Sau cùng, ngành giáo dục hay ngành nào cũng vậy thôi, nếu có ai đó vi phạm đạo đức thì đó là lỗi của riêng cá nhân họ, và tự họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chẳng ai có đủ tư cách để đại diện cho cả hàng triệu giáo viên, nên làm ơn đừng bao giờ phát biểu kiểu “Báo động đạo đức nhà giáo xuống cấp” như vậy. Ở đâu đó có một giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, thì còn đó hàng hàng lớp lớp giáo viên đang miệt mài với sự nghiệp đưa đò. Cứ vơ đũa cả nắm vậy không sợ làm tổn thương nhiều người sao. Nhìn vào tấm gương thầy cô của mình, nhìn vào cái cách người ta đối xử với ngành giáo dục, còn được bao nhiêu học sinh giỏi thật lòng muốn vào trường sư phạm đây. Nếu không có sinh viên giỏi, làm sao các trường sư phạm đào tạo ra thầy cô giỏi, mà nếu không có thầy cô giỏi, trăm năm sau biết lấy ai đứng ra gánh vác chuyện nước non này?

 

Bình luận