Vạch trần luận điệu xuyên tạc Trần Đình Sang bị “Công an bắt vô cớ “

Vạch trần luận điệu xuyên tạc Trần Đình Sang bị “Công an bắt vô cớ “

Những thông tin về hành vi phạm tội của Trần Đình Sang được đăng tải đầy đủ và rõ ràng trên hàng loạt các trang báo và mạng xã hội. Tuy nhiên, cố ý lập lờ các đối tượng phản động cứ lu loa rằng, Trần Đình Sang vô tội để làm cái cớ bôi xấu uy tín ngành công an. Việc các đối tượng lại nhảy dựng lên cố lấp liếm những hành vi sai trái của Sang như thế cũng không mấy bất ngờ bởi, Trần Đình Sang được kết nạp vào thành viên của “Hội anh em dân chủ” vào hơn nửa năm nay. Và nhận được sự hỗ trợ tích cực về tiền bạc, phương tiện từ các tổ chức phản động trong và ngoài nước (trong đó có Việt Tân) để tiến hành các hoạt động chống phá dưới danh nghĩ “tố cáo” sai phạm.

Bình luận