Vạch trần âm mưu tấn công Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Bùi Thanh Hiếu

Vạch trần âm mưu tấn công Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Bùi Thanh Hiếu

Lợi dụng những thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, “tát nước theo mưa” Bùi Thanh Hiếu chớp ngay cơ hội tung ra những lời đồn đoán xuyên tạc về việc người kế vị Tổng bí thư, thậm chí “Người Buôn Gió” còn loạn ngôn rằng “Đảng sẽ sụp đổ nếu không để ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm những nhiệm kì tiếp theo”.

Bình luận