Vạch trần âm mưu gán “người nhà thủ tướng” vào lý do điện tăng giá của Bùi Thanh Hiếu!

Vạch trần âm mưu gán “người nhà thủ tướng” vào lý do điện tăng giá của Bùi Thanh Hiếu!

Lợi dụng tâm lý của người dân vốn ghét con ông cháu cha, người nhà lãnh đạo, bởi không ít kẻ cậy thân thế, hoành hành, lên mặt ngoài xã hội, nay lại gán được cho họ gánh tội điện tăng giá – nỗi lo gắn liền với túi tiền của người dân thì mấy ai vừa nghe qua lại không đồng tình. Thế nhưng, chỉ cần bình tĩnh suy xét lại thì sẽ thấy đây chỉ là trò “mèo khóc chuột”, nào có phải thương xót đồng cảm gì cho người dân mà mượn đó để đạt được mưu đồ chính trị, hạ uy tín của lãnh đạo đất nước.

Chúng ta phải vừa lên tiếng để yêu cầu Tập đoàn điện lực minh bạch việc đầu tư ngoài thua lỗ nhưng lại lấy lý do thiếu điện nên đè cổ người dân tăng giá, cũng vừa phải cảnh giác trước những thông tin bơm kích xuyên tạc về tình hình đất nước. Chỉ khi bình tâm và sáng suốt thì mọi vấn đề mới có thể giải quyết!

Bình luận