Tướng Sùng Thìn Cò: Phải tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước

Tướng Sùng Thìn Cò: Phải tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò nói: Phải tin Đảng, Nhà nước, không được tin các kẻ tung tin trên mạng xã hội nói xấu Đảng, Nhà nước.

Bình luận