Tượng Linh mục Junipero Serra ở Los Angeles bị kéo đổ vì cáo buộc đàn áp thổ dân da đỏ

Sự ngược đãi người da đỏ của linh mục Serra và các giáo sĩ được ghi lại chi tiết trong cuốn sách của tác giả Latino Elias Castillo với tiêu đề "A Cross of Thorns: The Enslavement of California’s Indians by the Spanish Missions". Sau khi Mexico giành được độc lập từ Tây Ban Nha, chính phủ Mexico đã trục xuất các nhà truyền giáo Tây Ban Nha, trước khi California trở thành một phần của Hoa Kỳ.

Bình luận