Tướng Lê Văn Cương: Không nước nào kìm hãm Việt Nam như Trung Quốc

Tướng Lê Văn Cương: Không nước nào kìm hãm Việt Nam như Trung Quốc

..Việc làm của Trung Quốc trên biển Đông hiện nay là vấn đề hệ trọng bậc nhất đối với an ninh của Việt Nam. Xét cho cùng thì không có gì hệ trọng hơn thế. Có không ít người thường xuyên nói nguy cơ chính là “diễn biến hòa bình”. Tuy nhiên, nguy cơ này chưa nguy hại trực tiếp bằng việc Trung Quốc đe dọa trên biển Đông...

Bình luận