Từ kiểm toán Sabeco, lộ diện nhiều điểm bất thường

Từ kiểm toán Sabeco, lộ diện nhiều điểm bất thường

Mới đây, ngày 08/2/2018  Kiểm toán nhà nước đã ban hành Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Tại báo cáo này, có một số thông tin cần phải chú ý.

Bình luận