Tự bao giờ thầy cô phải cúi đầu, im lặng trước sai sót của học trò?

Tự bao giờ thầy cô phải cúi đầu, im lặng trước sai sót của học trò?

Con điểm thấp thì quay ra trách thầy cô không biết dạy, con hư thì trách nhà trường không biết uốn nắn, ở nhà dung túng cho con, lên lớp thầy cô phạt thì quay ra nói “ thầy cô không có quyền làm thế”, con học kém thì chạy điểm cho chúng…

Rất nhiều, rất nhiều vụ học sinh hư bị phạt, phụ huynh tạo áp lực mà khiến bao thầy cô chao đảo, các thầy cô khác nhìn thấy mà “sợ”, thu mình giữ kẽ, thấy học sinh hư cũng không dám phạt, thấy học sinh phá cũng không dám răn! Môi trường sư phạm mà thầy cô trở nên yếu thế, phụ huynh, học sinh thì lộng hành!

Bình luận