Từ bản phúc trình hàng năm của Open Doors, nhìn rõ một âm mưu đê hèn

Từ bản phúc trình hàng năm của Open Doors, nhìn rõ một âm mưu đê hèn

Chỉ nhằm chủ yếu vào việc nhà nước Việt Nam xử nghiêm một số công dân có đạo đã lợi dụng tôn giáo để chống phá như Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… các ‘thánh phán’ của OpenDoors đã liệt ngay Việt Nam vào ‘top 20 nước đàn áp Thiên chúa giáo tệ hại nhất trong năm 2018’. Chẳng những vậy, tổ chức này còn lớn tiếng chỉ trích Việt Nam phân biệt đối với những người theo đạo Công giáo, đạo Tin lành và cho đó là hành vi đàn áp. “Góp gió thành bão”, các trang mạng VOA, RFA, Việt Tân, Việt nam thời báo, ra sức phát tán không ít luận điệu ác ý, vu cáo “Việt Nam đàn áp tôn giáo”.

Bình luận