Trực tiếp công bố kết quả thanh tra vụ “biệt phủ” Yên Bái

Trực tiếp công bố kết quả thanh tra vụ “biệt phủ” Yên Bái

 

Ông Phạm Sỹ Quý kê khai thiếu hàng nghìn mét vuông đất, không kê khai một ngôi nhà và khoản vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng.

   

Bình luận