Top 10 quốc gia nghèo khổ nhất thế giới

Top 10 quốc gia nghèo khổ nhất thế giới

Thế giới có đủ của cải và tài nguyên để đảm bảo rằng toàn bộ loài người được hưởng một mức sống cơ bản. Tuy nhiên, những người sống ở các quốc gia nghèo nhất thế giới này vẫn phải tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói và tuyệt vọng.

Bình luận