Tổng thống Trump vẫy chào người dân Hà Nội

Tổng thống Trump vẫy chào người dân Hà Nội

Từ trong chiếc xe The Beast huyền thoại, ông chủ Nhà Trắng vẫy tay chào người dân Hà Nội khi đang trên đường tới Phủ Chủ tịch.

 

Bình luận