Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục vấp ngã khi bước lên chuyên cơ

Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục vấp ngã khi bước lên chuyên cơ

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã vấp ngã liên tục khi ông bước lên các bậc thang của chiếc chuyên cơ Không lực Một tại Căn cứ Andrew ngày 19/3.  

Bình luận