Tổng thống Donald Trump nói về Thượng đỉnh Hà Nội với Kim Jong Un sau khi về Mỹ

Tổng thống Donald Trump nói về Thượng đỉnh Hà Nội với Kim Jong Un sau khi về Mỹ

  Hôm 2/3, tại sự kiện CPAC 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong Un tại Việt Nam và lý do thượng đỉnh không đạt được thỏa thuận nào cả.    

Bình luận