Tổng thống Donald Trump đăng video thông báo đã khỏe lại và sẽ sớm trở lại

Tổng thống Donald Trump đăng video thông báo đã khỏe lại và sẽ sớm trở lại

Tổng thống Donlad Trump lên sóng sau khi nhiễm COVID-19: "Tôi vẫn đang khỏe và sẽ sớm trở lại, phải trở lại để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ..."

Bình luận