Toàn cảnh an ninh mạng số 3 tháng 12: Dùng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và loại bỏ hình ảnh 'đường lưỡi bò'

Toàn cảnh an ninh mạng số 3 tháng 12: Dùng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và loại bỏ hình ảnh 'đường lưỡi bò'

Toàn cảnh an ninh mạng số 3 tháng 12 năm 2019 có những nội dung chính sau đây:

- Công bố ứng dụng bảo vệ trẻ em: 'Tổng đài 111'

- Việt Nam tham gia vào chương trình An ninh Chính phủ của Microsoft

- Dùng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và loại bỏ hình ảnh 'đường lưỡi bò'

- Facebook điều tra vụ lộ thông tin 267 triệu người dùng

- Tin tặc đánh cắp hồ sơ sức khỏe 1- 2 dân số Canada

- Facebook có thể xác định vị trí người dùng ngay cả khi tắt định vị

- Đức yêu cầu mạng xã hội cung cấp mật khẩu tài khoản người dùng

Bình luận