Toàn cảnh an ninh mạng số 2 tháng 08: 114 cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào website Việt Nam

Toàn cảnh an ninh mạng số 2 tháng 08: 114 cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào website Việt Nam

Toàn cảnh an ninh mạng số 2 tháng 08 năm 2019 có những nội dung chính sau đây:

- TP.HCM phát động giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông

- 114 cuộc tấn công từ chối dịch vụ vào website Việt Nam

- Việt Nam tăng 50 bậc trong bảng xếp hạng thế giới về an ninh mạng

- Hacker Phillippines tấn công web Việt, trả đũa việc bị mất Facebook

- Có hay không mạng xã hội Việt - Trung Weibo?

- Livestream cảnh đánh dập, dọa giết người, cảnh sát Pháp 'tóm' tận ổ

- Facebook loại một nhà quảng cáo lén theo dõi vị trí người dùng

Bình luận