Tin vui covid-19 ngày 10-8: Việt Nam không ghi nhận ca mới; 4 bệnh nhân đầu tiên ở "tâm dịch" Đà Nẵng khỏi bệnh

Tin vui covid-19 ngày 10-8: Việt Nam không ghi nhận ca mới; 4 bệnh nhân đầu tiên ở "tâm dịch" Đà Nẵng khỏi bệnh

Sáng 10/8, 4 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, đó là các bệnh nhân: BN423, BN424, BN441, BN442.

Bình luận