Tiền đề thúc đẩy Việt Nam và Myanmar sớm tiến tới ký Hiệp định dẫn độ

Tiền đề thúc đẩy Việt Nam và Myanmar sớm tiến tới ký Hiệp định dẫn độ

Đầu năm 2019, hợp tác an ninh Việt Nam – Myanmar đã tiến thêm một bước mới. Đó là khi Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanmar đều thống nhất, chung tay truyền đi thông điệp tăng cường hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; trao đổi thông tin tội phạm có liên quan đến an ninh hai nước và khu vực, nhất là đấu tranh chống các tổ chức, cá nhân sử dụng lãnh thổ nước này hoạt động chống phá, gây mất an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở nước kia.

Bình luận