Tiền đạo Sohel Rana của CLB Abahani Limited Dhaka ẵm giải Bàn thắng trong tuần bằng cú sút xa từ cự ly từ khoảng 30m tung lưới 4.25 SC

Tiền đạo Sohel Rana của CLB Abahani Limited Dhaka ẵm giải Bàn thắng trong tuần bằng cú sút xa từ cự ly từ khoảng 30m tung lưới 4.25 SC

Tiền đạo Sohel Rana của CLB Abahani Limited Dhaka ẵm giải Bàn thắng trong tuần bằng cú sút xa từ cự ly từ khoảng 30m tung lưới 4.25 SC

Bình luận