Thương chiến Mỹ - Trung

Thương chiến Mỹ - Trung

Trung Quốc phá giá đồng tiền, đàm phán thương mại thêm khó Đồng nhân dân tệ (RMB) liên tục được điều chỉnh hạ giá bởi ngân hàng trung ương Trung Quốc, có thể đe dọa các nỗ lực đàm phán chấm dứt thương chiến với phía Mỹ

Bình luận