Thủ tướng: Hai tuần tới không làm xong Bộ trưởng Y tế chịu trách nhiệm

Thủ tướng: Hai tuần tới không làm xong Bộ trưởng Y tế chịu trách nhiệm

Tại phiên họp ngày 19/8, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với TP.HCM trong việc xét nghiệm diện rộng. Thủ tướng lưu ý, chỉ có xét nghiệm mới biết rõ tình trạng, hai tuần tới không làm xong Bộ trưởng Y tế chịu trách nhiệm.

 

Bình luận