Thông tin Covid-19 ngày 12-8: Bộ Y tế: Đã hạn chế được COVID-19 lây lan rộng ra cộng đồng ở Đà Nẵng

Thông tin Covid-19 ngày 12-8: Bộ Y tế: Đã hạn chế được COVID-19 lây lan rộng ra cộng đồng ở Đà Nẵng

-Bộ Y tế: Đã hạn chế được COVID-19 lây lan rộng ra cộng đồng ở Đà Nẵng

-Bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Trị bỏ ăn, đòi về nhà

-202 khách mắc kẹt từ Đà Nẵng về đến Hà Nội

-Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Bhutan lần đầu phong tỏa vì COVID-19

 

Bình luận