Thống nhất kiến nghị Thủ tướng kéo dài cách ly xã hội

Bản tin VnTube tối 15-04-2020 có những nội dung chính sau đây: 

I- TIN TRONG NƯỚC

- Thống nhất kiến nghị Thủ tướng kéo dài cách ly xã hội

- Một công ty trợ cấp 11 triệu đồng/1 công nhân để vượt khó mùa Covid-19

- Việt Nam  đang theo dõi nhóm tàu Trung Quốc trên biển Đông

- Đại sứ Gareth Ward cám ơn Việt Nam đưa công dân Anh hồi hương

II-TIN THẾ GIỚI

- Thủ tướng New Zealand tự giảm 20% lương vì dịch Covid-19

- Mỹ có thể phải duy trì cách biệt cộng đồng đến 2022

- Dân Hàn Quốc đi bầu cử Quốc hội dù COVID-19 còn phức tạp

Bình luận