Thống đốc NHNN: Cho phép thanh toán nhân dân tệ ở biên giới không vi phạm luật

Thống đốc NHNN: Cho phép thanh toán nhân dân tệ ở biên giới không vi phạm luật

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lý giải, Hiến pháp quy định đồng tiền Việt Nam, pháp lệnh ngoại hối quy định trên lãnh thổ Việt Nam thì sử dụng đồng Việt Nam. Song pháp lệnh ngoại hối cũng có quy định cho phép sử dụng ngoại tệ trong một số giao dịch.

 

Thực tế bất kỳ quốc gia nào cũng có hoạt động thanh toán giao dịch thương mại với các nước khác trên thế giới. Trong các hoạt động thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai và đầu tư phải có các quy định về đồng tiền thanh toán. Điều 26 Pháp lệnh ngoại hối cho phép sử dụng đồng tiền của nước có chung đường biên giới thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Hiện Việt Nam đã ký hiệp định thương mại biên giới với ba nước là Trung Quốc, Lào, Campuchia.

 

Với những quy định pháp luật trên, một lần nữa Thống đốc Lê Minh Hưng nhắc lại, việc cho phép thanh toán nhân dân tệ ở biên giới là hoàn toàn tuân thủ quy định pháp luật.

Bình luận