Thời sự Quốc phòng ngày 26/12/2016: Thủy phi cơ DHC-6 ra Trường Sa cứu sĩ quan Hải quân

Thời sự Quốc phòng ngày 26/12/2016: Thủy phi cơ DHC-6 ra Trường Sa cứu sĩ quan Hải quân


Nội dung chính Chương trình Thời sự Quốc phòng Việt Nam ngày 26/12/2016:
Hải quân Việt Nam điều Thủy phi cơ DHC-6 cấp cứu Thiếu tá đảo Trường Sa
Bộ tư lệnh Thủ đô nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ
Binh chủng Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống
Việt Nam sản xuất lốp xe thiết giáp
Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam Campuchia Lần 1

Bình luận