Thiếu học phí, trường bắt học sinh 'viết giấy nợ'

Một trường học ở Nghệ An yêu cầu học sinh viết “giấy báo nợ” vì gia đình học sinh này còn nợ nhiều khoản đóng góp đối với nhà trường từ năm học 2018 -2019 đến nay.

Bình luận