Thị trưởng thành phố Minneapolis, Jacob Frey khóc nức nở tại quan tài của George Floyd.

Thị trưởng của thành phố Minneapolis, Jacob Frey khóc nức nở tại quan tài của George Floyd.

Nhìn kiểu khóc sao giống dân Bắc Hàn khóc khi gặp lãnh tụ quá

“khóc KIẾM PHIẾU"... mẹ nó chết không biết nó có khóc hay không nữa, diễn quá lố

 

Bình luận