The Star: Việt Nam xuất khẩu “vua hạt khô” hàng đầu thế giới

The Star: Việt Nam xuất khẩu “vua hạt khô” hàng đầu thế giới

Trang The Star của Malaysia đã có bài viết nói về vị trí xuất khẩu điều (loại hạt được xem là 1 trong 5 “vua hạt” vì hàm lượng dinh dưỡng thần kỳ) luôn đứng vững vị thế hàng đầu thế giới trong suốt 30 năm qua của Việt Nam. Bài viết cũng nêu rõ chất lượng hạt điều của Việt Nam được xem là hạt điều có nguồn dinh dưỡng cao nhất trên toàn cầu.

 

Bình luận