The Nation Thailand: Mong chờ vaccine chất lượng “made in Viet Nam”

The Nation Thailand: Mong chờ vaccine chất lượng “made in Viet Nam”

Trang The Nation Thailand vừa qua đã có bài viết đưa thông tin về qúa trình sản xuất vaccine Covid-19 của Việt Nam. Qua đó, trang The Nation Thailand tỏ ra vô cùng mong chờ việc mở bán của loại vaccine Covid-19 do Việt Nam sản xuất hơn bao giờ hết vì chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bình luận