Thế giới dõi nhìn Việt Nam

Thế giới dõi nhìn Việt Nam

Trong ‘Danh sách từ khóa tìm kiếm phổ biến toàn cầu năm 2020’ được Google công bố mới đây, ‘Coronavirus’ đứng đầu bảng, đánh dấu một năm đại dịch COVID-19 phủ bóng toàn cầu. Dịch bệnh đến nay đã lây nhiễm hơn 76 triệu người trên thế giới, khiến gần 1,7 triệu người chết, đồng thời tàn phá nền kinh tế toàn cầu và thay đổi thế giới đến kinh ngạc.

Nhưng năm 2020 cũng đánh dấu điểm sáng Việt Nam trên bản đồ thế giới. Truyền thông quốc tế liên tục có bài viết về Việt Nam – hình mẫu chống dịch, bài học kinh nghiệm cho nhiều nước.

 

Bình luận