Thanh gươm của Tổng Bí thư thì có liên quan gì đến Đại hội 13?

Thanh gươm của Tổng Bí thư thì có liên quan gì đến Đại hội 13?

Hiện nay, một số kẻ cơ hội chính trị và các trang mạng mang tên “Việt Tân”, RFA liên tục rêu rao rằng công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng là “thanh trừng phe phái”, “tranh giành quyền lực” trước Đại hội 13. Nhưng xin thưa, công cuộc chống tham nhũng đã được thực hiện xuyên suốt từ nhiều năm nay, quá trình đó diễn ra ở khắp cả nước, từ Trung ương đến địa phương, ở tất cả các Bộ, ban, ngành và kết quả của nó không chỉ loại bỏ quan tham mà còn thu lại được những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân thì không thể nói là “thanh trừng phe phái” trước Đại hội 13 được.

Bình luận