Tên lửa chống hạm Harpoon được phóng đi từ tàu khinh hạm của Hải quân Anh.

Tên lửa chống hạm Harpoon được phóng đi từ tàu khinh hạm của Hải quân Anh.

Tên lửa chống hạm Harpoon được phóng đi từ tàu khinh hạm của Hải quân Anh.

Bình luận